top of page

Roller:

Initiativtakere programmering og gjennomføring: 

 

Mona Grønstad og Morten Gran

Bakgrunn

Stedet er Mona Grønstads barndomshjem. Grønstad, Østre Åbuveien 160 og består av 60 mål skog, to opparbeidede dyrkede jorder.

Et godt stelt uteareal rundt husene og en stor gress-slette. Det ligger et stykke opp fra Glomma 8 km fra Rena mot sør. Utsikten mot vest gir flotte himler og stort utsyn. Stedet ligger på en vei, hvor det er få naboer og stillheten rår, når været er stille. En kommer tett på dyrelivet, ved registrering av spor fra rev, elg, hare, ulv, osv..

Mona arbeider med akvarell, landart og installasjon og har lang erfaring med å lage prosjekter med barn og unge. Kunsten hennes kan ses på www.monart.no. www.artspace.no

Mona Grønstad og Morten Gran er et kunstnerpar, som har arbeidet i samarbeidet i en årrekke. Morten arbeider med maleri, skulptur, installasjon, musikk, lyd performance. Kunsten kan ses på www.parkerteikoner.no og www.amerikaerenbil.no

Dette er et prosjekt som har flere mål:

1. Undersøke hva som skjer med et lite sted i et område som til nå har vært ukjent i møte med ulike kunstuttrykk. Hvordan kan dette bli et interessant sted for kunstnere og hvordan kan stedet bli interessant for Åmot og Hedmark fylke med tanke på å skape mulighetsrom for små og store prosjekter.

2. Lage en liten festival, eller utstilling i uterommet, i skogen, av skogen med skogen

Det kan også innebefatte verk som kan være innendørs i verkstedet på 80 kvm.

 

3. Gi publikum en formidling av verkene der kunstnerne er til stede

 

Hvordan

Kunstnerne blir invitert til å oppholde seg på stedet i en uke. På den tiden skal de har funnet stedet og laget det som skal vises. Kunstnerne vil bli plukket ut i forhold til ulike tilnærminger de har til stedet og prosjektet. 

Festivalen vil foregå over flere dager der utrykkene vil omfang, skulptur, landart, lydverk, maleri, grafikk og performance og musikk.

bottom of page