top of page
petter ballo.jpg

Petter Edgar Ballo (f. 1979) er utdannet ved Statens kunst- og håndverksskole i 2005, med hovedfagsgrad fra Institutt for farge. Kunstneren har vært med på å bygge opp og drive de kunstnerstyrte galleriene Podium og 1857 i Oslo, og et scenekunststudio i Brasil/Sao Paulo. Han har hatt en rekke utstillinger og performancer, hvor galleri 1857 på Manifesta 11 Zurich og Macro testassio i Roma kan nevnes.

 

Han arbeider hovedsakelig med performance, monumental skulptur, film og installasjon. Verkene befinner seg ofte i brytningspunktet mellom ulike kunstneriske scener og teknikker, og inkorporerer elementer fra billedkunst, dans, teater, musikk, film og teknologi. Dette gir arbeidet en kompositorisk kompleksitet snarere enn en rigid kategorisering. Inspirert av miljøene han jobber i finner verkene sin form under den fysiske delen av arbeidsprosessen. Han gjør arbeider som innebærer sosial interaksjon, der  verket finner sin helhet gjennom betrakterens reaksjon. Ballo har vokst opp på Langhus i Ski. På festivalen arbeidet han med livestøpung av aluminium på naturmaterialer. De er å finne rett inn i skogen ved uthuset.
 

bottom of page