top of page
IMG_6242.heic

Hvordan kan naturen gi kunsten muligheter, og hvordan kan kunsten i møte med kunstnere og publikum gi varige opplevelser og engasjement?

Vi ønsker å gi muligheter for kunstnere til å utvikle sitt kunstnerskap eller videreutvikle allerede påbegynte prosesser. Vi har sett hvordan stedet, verkstedet, sommer-atelieret, skogen og de åpne plassene gir spennende muligheter. 

Vi har mange muligheter til å arbeide med trevirke, skogens materialer, stein, jord, sand, grafikk, maleri, lyd, video osv. På den måten vil vi kunne være med på å utvikle prosjekter som innebærer flere ulike typer teknikker. Vi har utstyr og kunnskap til å kunne gi bistand og inngå samarbeid. 

 

Residensen er aktuell i tidsrommet mars til oktober. I dette tidsrommet er det fint å arbeide i uterommet, samtidig som arbeidet innendørs også er aktuelt. Ved å legge vekt på at vi ønsker at kunstnerne skal se på uterommet som en arena for plassering av kunstverk byr vi på en opplevelse som er i kontrast med det hvite gallerirommet.

 

Under oppholdet ønsker vi å arrangere artist-talk, som kan være med på å knytte publikum nært til prosessen, samtidig som kunsten blir tilgjengelig for alle. 

Kriterier for valg av gjestende kunstnere

 

Kunstnerne må fylle kriteriene for medlemskap i NBK, Norske Billedkunstnere.

Vi legger vekt på kunstnerisk kvalitet og praksis gjennom kortfattet cv der det viktigste er med.

Vi ønsker å få søknader inn på en pdf der tekst, kunstnerisk praksis og foto av verk er samlet.

AIR tilbyr honorar fritt opphold og lån av utstyr, samt fri tilgang på trevirke og det som kan brukes i naturen i dialog med naturen.

Støttet av:

Innlandet_fylkeskommune_liggende_pos_RGB.png
bottom of page